• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
fg-ssv.jpg
fg-ssv.jpg
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FG ชนิด 5/2 5/3 ทาง
ประเภท : วาล์ว
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FG ชนิด 5/2 5/3 ทาง
ได้แก่ 5/2 ทาง: FG2511-06L, FG2512-06L, FG2521-06L, FG2521-08L, FG2522-06L, FG2522-08L, FG2531-08L, FG2531-10L, FG2532-10L, FG2541-15L, FG2542-15L, FG2561-20L, FG2562-20L, FG2581-25L, FG2582-25L
5/3 ทาง: FG3512-06CL, FG3522-08CL, FG3532-10CL, FG3542-15CL,
FG solenoid valve.pdf
DOWNLOAD