• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
fg-sa.jpg
fg-sa.jpg
วาล์วควบคุมทิศทางลม รุ่น FG ชนิด 5/2 5/3 ทาง
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมทิศทางลม รุ่น FG ชนิด 5/2 5/3 ทาง
ได้แก่ FG2511A-06, FG2512A-06, FG2521A-08, FG2522A-08, FG2531A-10, FG2532A-10, FG2541A-15, FG2542A-15, FG2561A-20, FG2562A-20, FG2581A-25, FG2582A-25
FG air valve.pdf
DOWNLOAD