• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
YH-290X215.jpg
YH-290X215.jpg
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น YH
ประเภท : วาล์ว
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น ชนิด 3/2 ทาง สำหรับงานที่ใช้ความแรงสูง
ได้แก่ YH23JD-08, YH23JD-08P2, YH23JD-15, YH23JD-15P2.
YH23JD Solenoid Valve.pdf
DOWNLOAD