• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
3position-2.jpg
3position-2.jpg
วาล์ว แบบมือโยก 4/2 4/3 ทาง ( ซีลเซรามิก ) รุ่น TGB/TGC24 TGB/TGC34
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบมือโยก 4/2 4/3 ทาง รุ่น TGB TGC แบบก้านโยก ขนานเกลียว 1/8 1/4 3/8 1/2 วาล์วใช้ซีลเซรามิก
ได้แก่ รุ่น TG24ฺB-S-06, TGB24-S-08, TGB24-S-10, TGB24-S-15, TGB34-S-06, TGB34-S-08, TGB34-S-10, TGB34-S-15, TGB34-S-20, TGB34-S-25, TGC24-S-06, TGC24-S-08, TGC24-S-10, TGC24-S-15, TGC34-S-06, TGC34-S-08, TGC34-S-10, TGC34-S-15
TGB TGC Manually Turn Valve.pdf
DOWNLOAD