• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
3position-3.jpg
3position-3.jpg
วาล์ว แบบมือโยก 4/3 ทาง ( รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง ) รุ่น TGA34
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมด้วยมือ รุ่น TGA 4/3 ทาง แบบก้านโยก ขนานเกลียว 1/8 1/4 3/8 1/2
ชนิด รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง
ได้แก่ รุ่น TGA34-S-06, TGA34-S-08, TGA34-S-10, TGA34-S-15.
TGA34 Manually Turn Valve.pdf
DOWNLOAD