• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
k.jpg
k.jpg
วาล์ว แบบมือโยก 4/3 ทาง รุ่น KC34
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบมือโยก รุ่น K34 4/3 ทาง แบบก้านโยก ขนานเกลียว 1/4
ได้แก่ รุ่น K34S-08, K34S-08D, K34S-08S
K34 Manually Turn Valve.pdf
DOWNLOAD