• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
FYM-head.jpg
FYM-head.jpg
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FYM ชนิด 5/2 5/3 ทาง รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง
ประเภท : วาล์ว
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FYM ชนิด 5/2 5/3 ทาง รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง
ได้แก่ รุ่น FYM-M5, FYM-D-M5, FYM-01, FYM-D-01, FYM-02, FYM-D-02, FYM-C-M5, FYM-C-01, FYM-C-02
FYM Bottom Solenoid Valve.pdf
DOWNLOAD