• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
fyml-01.jpg
fyml-01.jpg
วาล์วควบคุมทิศทางลม รุ่น FYAML รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง มีฐานรองวาล์ว
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมทิศทางลม รุ่น FYAML ชนิด 5/2 5/3 ทาง รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง มีฐานรองวาล์ว
ได้แก่ รุ่น FYAML-M5, FYAML-D-M5, FYAML-01, FYAML-D-01, FYAML-02, FYAML-D-02, FYAML-C-M5, FYAML-C-01, FYAML-C-02
FYAML Bottom Air (Base).pdf
DOWNLOAD