• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
FG-Manifold.jpg
FG-Manifold.jpg
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รุ่น F
ประเภท : วาล์ว
แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว รุ่น F100, F200, F300, F400
ได้แก่ F100-6T, F200-6T, F300-6T, F400-6T
สำหรับ โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FG ( 5/2 5/3 ทาง ) กับ วาล์วควบคุมทิศทางลม รุ่น FG ( 5/2 5/3 ทาง )
FG FT Manifold.pdf
DOWNLOAD