• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
3position.jpg
3position.jpg
วาล์ว แบบมือโยก 4/2 4/3 ทาง รุ่น TG24 TG34
ประเภท : วาล์ว
วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบมือโยก 4/2 4/3 ทาง รุ่น TG 4/2 4/3 แบบก้านโยก ขนานเกลียว 1/8 1/4 3/8 1/2
ได้แก่ รุ่น TG24-S-06, TG24-S-08, TG24-S-10, TG24-S-15, TG34-S-06, TG34-S-08, TG34-S-10, TG34-S-15, TG34-S-20, TG34-S-25
วล์วควบคุมด้วยมือ รุ่น นี้ กับ รุ่น 4HV แทนได้
TG24 TG34 Manually turn Valve.pdf
DOWNLOAD