• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
ho-200x150.jpg
ho-200x150.jpg
กระบอกสูบไฮดรอลิก รุ่น HO ( 14 Mpa )
กระบอกสูบไฮดรอลิก กระบอกไฮโดรลิค ( 14 Mpa ) ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมันไฮดรอลิคสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ การเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบไฮดรอลิคในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง
HO Hydraulic Cylinder.pdf
DOWNLOAD