• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
FYML-head.jpg
FYML-head.jpg
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FYML รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง มีฐานรองวาล์ว
ประเภท : วาล์ว
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FYML ชนิด 5/2 5/3 ทาง รูลมเข้า-ออกอยู่ด้านล่าง มีฐานรองวาล์ว
ได้แก่ รุ่น FYML-M5, FYML-D-M5, FYML-01, FYML-D-01, FYML-02, FYML-D-02, FYML-C-M5, FYML-C-01, FYML-C-02
FYML Bottom Solenoid Valve.pdf
DOWNLOAD