• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
fyssv.jpg
fyssv.jpg
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FY ชนิด 5/2 5/3 ทาง
ประเภท : วาล์ว
โซลีนอยด์วาล์ว รุ่น FY ชนิด 5/2
ได้แก่ รุ่น FY-M5, FY-D-M5, FY-01, FY-D-01, FY-02, FY-D-02 ขนาดเทียบแทน SY3120-M5, SY3220-M5, SY5120-01, SY5220-01, SY7120-02, SY7220-02 5/3 ทาง FY-C-M5, FY-C-01, FY-C-02 ขนาดเทียบแทน SY3320-01, SY5320-01, SY7320-02.
FY Solenoid Valve.pdf
DOWNLOAD