• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
TGC.jpg
TGC.jpg
กระบอกลม รุ่น TGC ( SC )
ประเภท : กระบอกลม
กระบอกลม pneumatic cylinder กระบอกลูกสูบลม กระบอกนิวเมติกส์ รุ่น TGC SC กระบอกลักษณะมีสี่เสารั้ง ( เทียบแทน SC )
กระบอกลมทำงานสองทาง (Double Acting Air Cylinder) ชนิดปรับความนุ่มได้
นิยมใช้กับลักษณะงานทั่วไป มีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกให้เลือกตั้งแต่ Bore size 32mm จนถึง Bore size 200mm.
ความยาวช่วงชัก ( Stroke ) สามารถกำหนดได้จนถึง 2000mm.
สามารถเลือกการทำงานกระบอกสูบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กระบอกสูบแบบ2ทาง (Double acting ) ชนิดมีวงแหวนแม่เหล็กรอบลูกสูบ (Double Acting With Magnet Air Cylinder), กระบอกลมทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง (Double Acting Air Cylinder Double Rod), กระบอกลมทำงานสองทางชนิดก้านสูบสองข้าง แบบปรับระยะสโต๊คได้ (Double Acting Type Adjustable Stroke Air Cylinder),
กระบอกสูบแบบทางเดียว ( Single acting )
มีอุปกรณ์ติดตั้ง ( Mounting ) ให้เลือกมากมาย ตามลักษณะการใช้งาน
สามารถติดตั้งเซนเซอร์ (Reed Switch) เพื่อตรวจจับตำแหน่งการทำงานของลูกสูบ
TGC Air Cylinder.pdf
DOWNLOAD