• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
Welding-Machine-200x140.jpg
Welding-Machine-200x140.jpg
เครื่องเชื่อม
ประเภท : ระบบท่อน้ำ PP-R
รหัส ขนาด (mm)
KC32 20-32
KC63 20-63
KC110 75-110