• กลุ่มสินค้า
  • ประเภทสินค้า
S42-1.jpg
S42-1.jpg
ข้อต่อทองเหลือง S42 ยูเนี่ยนแฟลย์นัท
ข้อต่อทองเหลือง S42 ยูเนี่ยนแฟลย์นัท: S42X3, S42X4, S42X5, S42X6, S42X8
Model A ( PT ) B ( PT )
S42X3
3/16                                  3/16
  S42X4  
1/14 1/4
S42X5
5/16 5/16
S42X6
3/8 3/8
S42X8
1/2 1/2